Program Nucleu 2019-2022
Industria de textile-pielarie la orizontul 2022 - de la Traditie la Sustenabilitate si Multidisciplinaritate prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare - TEX-PEL-VISION 2022 - Cod PN 1917

Durata programului nucleu: 2019 – 2022

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2019-2022 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2019-2022, scopul programului nucleu TEX-PEL-VISION 2022 consta in dezvoltarea si oferirea de solutii inovative, eficiente, la prioritatile de dezvoltare ale sectorului textile-pielarie, prin cresterea competentelor si consolidarea cercetarii stiintifice multidisciplinare in cadrul institutului, pentru promovarea produselor sustenabile, valorificarea resurselor de materii prime si subproduse conform principiilor economiei circulare, in scopul cresterii competitivitatii si inovarii atat a sectorului industrial cat si a domeniilor conexe.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS 2. “ Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2019-2022.

Obiectiv 2: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta "Tehnologia Informatiei, Spatiu si Securitate" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directia de cercetare "Textile pentru domenii speciale" din Strategia INCDTP 2019-2022.

Obiectiv 3: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica "Sanatate" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directiile de cercetare "Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive" si "Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii" din Strategia INCDTP 2019-2022. Totodata se raspunde obiectivului specific OS 3. "Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale", activitatea de cercetare din TEX-PEL-VISION 2022 punand in centrul atentiei omul si cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie, cat si la obiectivul "OG1. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare "Materiale avansate (textile si din piele) pentru cresterea calitatii vietii" din Strategia INCDTP pentru perioada 2019-2022.

Obiectiv 5: Cercetari avansate pentru patrimoniul cultural

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica pentru actualul ciclu strategic "Patrimoniu si Identitate culturala" din Strategia Nationala CDI 2014-2020 precum si la directia de cercetare "cercetari avansate pentru partimoniul cultural" din Strategia INCDTP 2019-2022.

Strategia de Cercetare a INCDTP 2019-2022 va fi actualizata si completata in corelare cu directiile strategiei nationale 2021-2027.

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2022

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2019

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2020

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu in anul 2021

STRATEGIA DE CERCETARE INCDTP 2019 - 2022

Plan de Dezvoltare Institutionala INCDTP 2019 - 2022

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2021

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2019

Raport anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2020

Date preliminare privind desfasurarea programului nucleu 2019-2022


Program Nucleu 2018
Cercetarea stiintifica din domeniul textile-pielarie la orizontul anului 2020-multidisciplinaritate, convergenta, valorificare si inovare - TEX-PEL-2020 – Cod PN 18 23

Durata programului nucleu: 16.03.2018 – 10.12.2018

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2015-2020 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2016-2020, scopul programului nucleu TEX-PEL-2020 consta in consolidarea cercetarii stiintifice in domeniul textile-pielarie, cu potential de specializare inteligenta, prin dezvoltarea de tehnologii noi si emergente, promovarea produselor sustenabile, valorificarea resurselor energetice, de materii prime si subproduse conform principiilor economiei circulare, in scopul cresterii competitivitatii si inovarii in sectorul industrial si in domenii conexe.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS 2. “Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 2: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica “Sanatate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive” si “Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii” din Strategia INCDTP 2015-2020. Totodata se raspunde obiectivului specific OS 3. „Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale”, activitatea de cercetare din programul TEX-PEL-2020 punand in centrul atentiei omul, cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 3: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta “Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare “Textile pentru domenii speciale” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie.

Lista proiectelor finantate ale programului nucleu

Raport final (anual) de activitate privind desfasurarea programului nucleu 2018


Program Nucleu 2016-2017
Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru cresterea competitivitatii industriei textile-pielarie si a domeniilor conexe – INOVA-TEX-PEL – Cod PN 16 34

Durata programului nucleu: 2 ani (2016 - 2017)

Scopul programului nucleu: In corelare cu directiile si prioritatile de cercetare definite prin Strategia de Cercetare a INCDTP 2015-2020 si Planul de dezvoltare institutionala a INCDTP 2016-2020, scopul programului nucleu INOVA-TEX-PEL consta din sprijinirea relansarii si cresterii competitivitatii si inovarii unitatilor economice cu profil textile-confectii si pielarie-incaltaminte intr-un mod sustenabil, prin abordarea de proiecte de CDI interdisciplinare si multisectoriale, adaptate cerintelor pietii, care vizeaza cresterea semnificativa a nivelului de performanta si calitate a produselor, tehnologiilor sau serviciilor realizate si/sau aplicate in mediul economic.

Obiectivele programului nucleu:

Obiectiv 1: Eco-nanotehnologii si materiale avansate pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la obiectivul specific OS2. “Sustinerea specializarii inteligente” si domeniul de specializare inteligenta “Eco-Nanotehnologii si Materiale avansate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Textile tehnice si materiale polimerice avansate” si “Eco-tehnologii si protectia mediului” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 2: Textile si biomateriale cu aplicatii pentru sanatate si imbunatatirea calitatii vietii

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de prioritate publica “Sanatate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directiile de cercetare “Biomateriale si dispozitive medicale invazive si non-invazive” si “Materiale avansate textile si din piele pentru cresterea calitatii vietii” din Strategia INCDTP 2015-2020. Totodata se raspunde obiectivului specific OS3. „Concentrarea unei parti importante a activitatilor CDI pe probleme societale”, activitatea de cercetare din INOVA-TEX-PEL punand in centrul atentiei omul si cresterea calitatii vietii si a sanatatii acestuia.

Obiectiv 3: Echipamente si sisteme avansate pentru protectie, spatiu si securitate

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la domeniul de specializare inteligenta “Tehnologia Informatiei, Spatiu si Securitate” din Strategia Nationala CDI 2014-2020 si la directia de cercetare “Textile pentru domenii speciale” din Strategia INCDTP 2015-2020.

Obiectiv 4: Tehnici de evaluare, masurare si control pentru domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de crestere continua a calitatii produselor, imperativ nemijlocit pentru cresterea competitivitatii sectorului textile-pielarie.

Obiectiv 5: Tehnologii informatice si managementul dezvoltarii durabile in domeniul textile si pielarie

Prin tematica abordata in cadrul acestui obiectiv, activitatea de cercetare se aliniaza la cerintele de dezvoltare durabila si sustenabila a sectorului textile-pielarie, urmarindu-se cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare.

Lista proiectelor componente ale programului nucleu

Rezultatele obtinute in perioada 2016-2017 se regasesc in cadrul Rapoartelor anuale de activitate.

Raportul anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2016

Raportul anual de activitate privind desfasurarea programului nucleu pe anul 2017

Raportul final de activitate privind desfasurarea programului nucleu 2016-2017Program Nucleu 2009-2015
Cercetarea – factor activ al inovarii in industria de textile-pielarie – CERTEXPEL – Cod PN 09 10

Raport sintetic de activitate 2009-2015

Raport Nucleu INCDTP 2015

Raport Nucleu INCDTP 2014

Raport Nucleu INCDTP 2013

Raport Nucleu INCDTP 2012

Raport Nucleu INCDTP 2011

Raport Nucleu INCDTP 2010

Raport Nucleu INCDTP 2009

Programul Nucleu CERCETAREA – FACTOR ACTIV AL INOVARII IN INDUSTRIA DE TEXTILE-PIELARIE CERTEXPEL