INCUBATORUL TEHNOLOGIC SI DE AFACERI ITA TEXCONF

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri « ITA TEXCONF » a fost înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP București,în baza H.G. 406 / 02.04.2003, ca urmare a hotărârii consiliului de administrație nr. 899 din data de 01.03.2006, pe baza Programului Naţional “Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic INFRATECH, instrumentul de susţinere a constituirii şi dezvoltării entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic în România.

• PREZENTARE

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri «ITA TEXCONF» a fost acreditat de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică în baza deciziei 9322/2006 şi face parte din Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ReNITT.
« ITA TEXCONF » își desfășoară activitatea intr-o clădire P+1. Clădirea a fost reabilitată şi dispune de spaţii pentru birouri, spaţii de lucru, sal de ședinte destinate asigurării condiţiilor optime de negociere a afacerilor, toate dotate cu mobilier de birou, echipamente de comunicaţii (reţea de calculatoare, centrală cu încalzire proprie, precum şi utilităţile aferente (curent electric, gaz, alimentare cu apă, canalizare).

Suprafaţa amenajată « ITA TEXCONF » pentru incubare este de 517,42mp, din care:
- Birouri: 401,62mp
- Sala de conferințe: 54,70 mp
- Bucatărie:10 mp
- Holuri şi grupuri sanitare 51,10 mp
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri poate găzdui pe o perioadă limitată de timp (de regulă 3 ani) şi să ofere servicii atât firmelor care activează deja în domeniul industriei textile, cât şi întreprinzătorilor care doresc să-şi creeze propriile afaceri, care vor duce la dezvoltarea economică a zonei precum şi la crearea unor noi locuri de muncă.

Obiectivul general al activității Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF » este dezvoltarea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înfiinţate, dar şi pentru cele cu potenţial de dezvoltare, oferind un mediu antreprenorial şi de formare, acces la mentori şi investitori, vizibilitate pe piaţă.

• OBIECTIVE SPECIFICE

- dezvoltarea activităţii de incubare pentru IMM-uri din domeniul textil şi domenii conexe;
- intensificarea relaţiilor de colaborare în cadrul celor 4 clustere textile şi a celor 2 poli de competitivitate în care INCDTP este membru (Automotive SV Oltenia, IND AGRO POL) precum şi în cadrul Asociaţiei Clusterelor din România – CLUSTERO;
- derularea de activităţi de colaborare cu The Balkan Cluster Network în care suntem membri din 2014;
- dezvoltarea şi intensificarea activităţii de parteneriat cu reţelele ReNITT, ARoTT, EEN;
- identificarea de noi relaţii de colaborare, crearea de grupuri de interes şi noi parteneriate în domeniu;
- perfecţionarea personalului prin participarea la cursuri specifice activităţii incubatorului;
- acordarea de asistenţă, colaborari şi acţiuni specifice cu firmele incubate;
- creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetării şi ale brevetelor;
- realizarea de noi parteneriate cu companiile din domeniile textile confectii si conexe.

• SERVICII OFERITE

- servicii de comunicare-informare;
- procesare, editare, multiplicare materiale promoționale;
- proiectare și design;
- servicii de asistență în afaceri pentru inovare și transfer tehnologic;
- servicii de cercetare-dezvoltare;
- servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe și prognoză tehnologică;
- servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri;
- servicii de asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- servicii de asistență și consultanță în domeniul legislativ la nivel național, european și international;
- servicii specializate în domeniul textile-confecţii;
- identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică.

• IMM- URI INCUBATE

În cadrul Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF » de la infiinţare au fost incubate un număr de 26 de firme din domeniul textil și conexe, dintre care: SC Xtreme Equipment SRL; SC Jigsaw Manufacturing SRL; SC Ludique Panties SRL; SC Art Broderie SRL; SC Sevara Fashion SRL; SC Bien Savvy SRL; SC Jigsaw Trading SRL, etc.

Aspecte din activitatea unei firme incubate

• Link catre baza de date pentru transfer tehnologic

• ACȚIUNI DE PROMOVARE

Activități derulate in anul 2020:


În anul 2020 a fost parcurs procesul de reacreditare a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri ITA TEXCONF, obținându-se Certificatul de acreditare 118/2020, pentru următorii 5 ani.
• Colaborări/ parteneriate / schimb de informații cu entități implicate în domeniul vizat de entitate (selecîie): INMA- ITA, CIT IRECSON București, FEPAIUS, Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, Clusterul RTxC, Clusterul ASTRICO NE, Clusterul TMV, Clusterul TT&F și IMM-uri de profil;
• Organizator principal la manifestări științifice: - workshopul “Textile Strategy for Innovative Higher Education by Advanced Materials & Skills Development” organizat de către INCDTP în cadrul proiectului Erasmus+ TEXSTRA;
• Sesiune de instruire a formatorilor în cadrul proiectului Erasmus+ CosTUmE organizată online de către partenerii români, INCDTP și Clusterul Astrico Nord-Est, cu participarea a 11 experți VET;
• Evenimentul de multiplicare în cadrul proiectului Erasmus+ CosTUmE organizat online de către Clusterul Astrico Nord-Est și INCDTP
• Participarea la peste 25 de conferințe/seminarii, târguri și expoziții, brokerage de tehnologii (selecție):
- salonul EUROINVENT 2020 desfășurat la Iasi;
- reuniunea Grupului tehnic de lucru în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării organizată de MFE și MEC;
- webinar organizat de către Euratex pentru prezentarea noilor programe strategice;
- conferința internațională ICAMS 2020 organizată online de către INCDTP;
- eveniment organizat online de ETP în cadrul proiectului COST CONTEXT, cu participarea a peste 240 de specialiști din 16 țări;
- întalnirea online de descoperire antreprenorială (EDP) organizată de ADR SE;
- workshopurile pe tema ”Întărirea cooperării Universitate-Industrie-Guvern în România”, organizate online de către JRC;
- seria de 4 workshop-uri cu tema “Transferul de tehnologie și dezvoltarea de produse inovative” organizate online, de către JRC;
- evenimentul de instruire online „Self Sustainable Clusters” organizat de către Pannon Business Network Association – PBN, în cadrul proiectului „Danube S3 Cluster” ;
• Participare la elaborarea a 6 propuneri de proiecte în programe precum: H2020, COSME, Erasmus+ și inițierea colaborării în vederea furnizării de servicii de consultanță pentru inovare, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C-IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, Programul Operațional Regional 2014-2020, companii beneficiare SC SC AGROTURISM USCA CUVIN SRL și SC TA-TIENNE SRL.

Activități derulate in anul 2019:

• Focus group organizat de INCDTP și Asociația ASTRICO NORD-EST în cadrul proiectului Erasmus+ Costume, cu participarea reprezentanților companiilor și clusterelor/asociațiilor de profil, precum: SC Iceland Inmar SRL, SC Datsa Textile SRL, SC S&B COMP SRL, SC RIFIL SA, SC ASTRICO NORD EST SRL, clusterul Astrico Nord Est Textile Cluster și clusterul Romanian Textile Concept;
• Vizita cadrelor didactice din liceele și scolile profesionale de profil în cadrul INCDTP; s-au prezentat activitatea curenta a INCDTP, cabina de scanare 3D, softuri de proiectare a tiparelor și simularea virtuală a îmbracămintei și proiectul Erasmus+ Costume;
• Evenimentul internațional de diseminare a proiectului Erasmus+ “CosTUmE - Actualizarea profilului Tehnicianului de îmbracăminte prin intermediul educației”, organizat de INCDTP, ITA TEX CONF împreuna cu Asociația ASTRICO NORD-EST și Clusterul RTxC, la sediul INCDTP. Evenimentul a reunit centre de cercetare, companii și asociații de profil și clustere din Portugalia, Spania, Bulgaria și România;
• Stand de prezentare și diseminare a proiectelor în derulare în cadrul Polifest, organizat de Universitatea POLITEHNICA din București;
• Prezentarea referatului „Innovative technological solutions for the design and production of tactical equipment”, autori Olaru Sabina, Popescu Georgeta, Avârvarei Dan, Săliștean Adrian, Spinachi Elena, Badea Ionela, la Conferința internaționala “Innovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry”;
• Stand de prezentare și diseminare a proiectelor în derulare în câdrul Targului Holde Textil, desfășurat la Romexpo. Evenimentul a reprezentat un nou prilej de a stabili noi contacte de colaborare cu mediul academic și comercial din China și România;
• Sesiune de networking cu furnizorii de formare, autoritățile naționale din domeniul calificării și formării profesionale împreuna cu companiile din industria textilă din România, organizată de partenerii români ai proiectului CosTUmE, Asociația ASTRICO NORD-EST și INCDTP, la Piatra Neamț;
• Sesiuni de networking cu furnizorii de formare și companiile din industria de textile-confecții din România pemtru analiza profilul Tehnicianului îmbrăcăminte, organizată în cadrul proiectului Erasmus+ Costume, de către INCDTP, ITA TEXCONF și Asociația ASTRICO NORD-EST, la sediul INCDTP;
• Co-organizare Seminar tehnico-stiințific de popularizare a științei “CERCETAREA STIINȚIFICĂ DIN TEXTILE-PIELĂRIE - REALIZĂRI ȘI TENDINȚE”, în cadrul MODEXPO – Expoziția Internațională de țesături textile, îmbrăcăminte, blănărie, încălțăminte și marochinărie, accesorii, Centrul de Presă al ROMEXPO;
• Stand de prezentare și activitate de promovare a evenimentului pe site-ul propriu în cadrul MODEXPO – Expoziția Internațională de țesături textile, îmbrăcăminte, blănărie, încălțăminte și marochinărie, accesorii, ROMEXPO;
• ITA TEXCONF s-a implicat în organizarea la nivelul INCDTP a ediției a – IX-a a Conferinței internaționale TEX TEH - ADVANCED TEXTILES FOR A BETTER WORLD – organizată de către INCDTP;
• Co-organizare Workshop „Realizări inovative și perspective de dezvoltare a materialelor avansate cu propietăți electronductive”, sediul I NCDTP.

Activități derulate in anul 2018:

• Sesiune de informare lansată de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est cu privire la lansarea: Priorității de investiții 1.1.C - “Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării” - din cadrul POR 2014-2020;
• Sesiune de informare și de dezbatere a proiectelor din Programul Operațional Competitivitate (POC), organizată de Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București;
• Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București -CCIB, dedicat promovării relațiilor comerciale și economice româno-indiene - Workshop în domeniul inovării textile “Eveniment de multiplicare în cadrul proiectului Erasmus+- TexMatrix” Conceptul matricii cunoașterii pentru inovare e-learning: introducere, metode de utilizare, aplicații - sediul INCDTP;
• Seminar tehnico-știintific “Industria de textile pielăriede la tradiție la sustenabilitate prin cercetare-dezvoltare-inovare”, organizat în cadrul MODEXPO – Expoziția Internațională de țesături textile, îmbrăcăminte, blănărie, încălțăminte și marochinarie, accesorii, la care ITA TEXCONF, alaturi de INCDTP a avut calitatea de co-organizator, Centrul de Presa al ROMEXPO;
• Evenimentul TEXTILE TECHNOLOGY SHOW – Expoziție de tehnologie pentru industria textilă din Europa de sud-est, ROMEXPO, stand de prezentare și activitate de promovare a evenimentului; - Evenimentul “International Business Forum», organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), la Palatul Parlamentului – București;
• Evenimentul “Noaptea Cercetătorilor 2018”, cu desfășurarea activităților: expoziție cu echipamente de protecție și produse pentru domeniul aeronautic, prezentare film conținând încercarea și testarea produselor pentru domeniul aeronautic, dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare ale INCDTP, design interactiv cu piei, blănuri și pergamente, activități științifice interactive pentru cunoașterea structurii materialelor, utilizând microscopul optic;
• Prestări servicii privind gradarea de tipare și confecționare rochii.

Activități derulate in anul 2017:

Participarea și prezentarea de lucrări/ postere/ pliante de promovare ITA la un numar de 20 manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul TT, antreprenoriat, IMM, sectorul textile – confecții, dintre care evidențiem:
• Info Day „Sinergii între Intreprinderea Comuna ECSEL JU si Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 1: Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”;
• Workshop „Agrotextile tricotate multifuncționale - elemente performante pentru o agricultură sustenabilă”, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București; - Seminar dedicat celei de a doua întâlniri a Factorilor Interesați ai proiectului RESET, la care INCDTP are calitatea de partener și care promoveaza schimbul de bune practici în scopul transferului de cunoștințe în activitatea de cercetare, inovare și valorificare rezultate CDI, sediul INCDTP;
• Seminar tematic ILE 3 ”New sustainable chemistry” în cadrul proiectului Interreg Europe RESET, 04.04.2017, București; • Workshop “Textile interactive elemente sustenabile pentru domenii convergente” de analiză și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Sisteme textile interactive pentru persoane cu dizabilități, cu rol cosmeto-igienic, de intreținere și recuperare”, sediul INCDTP;
• Ziua Clusterului „ROMANIAN TEXTILE CONCEPT”, sediul INCDTP; - Simpozion științific AGIR “Educația - Componență esențială a politicii de mediu”, ediția a XI-a, București;
• Expoziția “INCDTP - De la idee și concept la prototipuri și exemplare comerciale”, la Palatul Camerei de Comerț și Industrie București;
• Masa Rotunda cu titlul: Stimularea transferului tehnologic al rezultatelor cercetarii; Prezent, perspective si experiente, organizata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica măsurării – INCDMTM; - Conferința internațională TEX- THE -Bucuresti, manifestare științifică tradițională pentru INCDTP, aflată la a 8-a ediție în 2017, la care ITA TEXCONF a avut calitatea de Co-organizator;
• Salonul Cercetării Românești “Conceput în România” -Bucuresti; - Simpozion “Cercetarea, dezvoltarea și inovarea – suport pentru competitivitate economică și dezvoltare socială”, cu ocazia Zilei Cercetătorului din România, sediul INMA București;
• Întalnire cu reprezentanții IMM-urilor din sectorul 3 cu activități în domeniul producției și comercializării articolelor de îmbrăcăminte și încăltăminte, organizată de Primaria Sectorului 3-București.

Activități derulate in anul 2016:

Manifestări științifice internaționale:
• Workshop în cadrul Advan2Tex, Erasmus +, Idee proiect: TEXCLUSTERS - Increase of the competitiveness of textile – clothing companies and integration în clusters/competitiveness poles, autor: Daniela Bucur, Guimaraes - Portugalia
• Promoting Best Practices for Innovation in Textiles, autor: Daniela Bucur, Maribor - Slovenia 112 Salonul International al Inventiilor, Tehnicilor și Produselor Noi Geneva 2016, editia a 44-a - Geneva, Elvetia Joint Staff Event în cadrul proiectului ERASMUS+ ADVAN2TEX - Maribor, Slovenia

Obtinerea a 2 premii:
• Medalia de aur, Salonul internațional de inventii inovații Traian Vuia Timisoara, pentru invenția „Țesatură polifuncționalizată destinată realizării de adăposturi provizorii pentru persoane’’, autori: L. Surdu, C. Ghituleasa, D. Bucur, S. Matei, T. Dobrea - Timisoara, 27.05.2016;
• Diploma și Medalia de aur, Salonul internațional de invenții Geneva Elveția, pentru invenția: „Țesătură polifuncționalizată destinată realizării de adăposturi provizorii pentru persoane’’, autori: L. Surdu, C. Ghituleasa, D. Bucur, S. Matei, T. Dobrea - 15.04.2016.

Activități derulate in anul 2015:

• Realizarea de noi contacte și îmbunatăţirea colaborarilor la diverse nivele, incluzând entități din cadrul rețelei ReNITT și ARoTT; întreprinderi potential beneficiare, în mod special în cadrul clusterelor și al polilor de competitivitate; organizații de cercetare atât din domeniul textile - confecții cât și din alte domenii în care textilele au, sau pot avea aplicabilitate; unități de învațământ, atât din sistemul universitar cât și din cel liceal; organisme ale administrației locale și centrale; alte organizații cum ar fi: OSIM sau băncile comerciale, firme de consultanță, inclusiv catalizatori ai procesului de clusterizare, rețele și asociații din diverse domenii etc;
• Aplicație proiect cu titlul “From women to women for starting business” acronim W2W, în cadrul programului Interreg Danube Transnational Programme, coordonator Regional Agency for Entrepreneurship and Innovation – Bulgaria. Consorțiul este format din 8 parteneri: 2 din Bulgaria, 1 din Germania, 1 din Ungaria, 2 parteneri din România, 1 din Slovenia și 1 partener din Serbia;
• Acțiuni de colaborare cu învațământul universitar, respectiv cu Universitatea Politehnica din București Facultatea FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Inginerie și Managementul Afacerilor, pentru îndrumarea studenților în practică;
• Acțiuni de susținere a Olimpiadei naționale de industrie textilă și pielărie, Sfântu Gheorghe;
• Participarea la un numar de peste 20 manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul TT, antreprenoriat, IMM, sectorul textile – confecții, dintre care la 9 s-au prezentat referate, postere, pliante de promovare ITA.

Activități derulate in anul 2014:

În anul 2014, ITA TEXCONF a avut calitatea de organizator/coorganizator/partener în cadrul unor manifestări știintifice la care au participat și reprezentanți ai clusterelor și IMM-urilor din domeniul textile și conexe:
• Seminar INCDTP – promotor al cercetării de excelenta în domeniul textile-pielărie și stand de prezentare INCDTP, în cadrul POLIFEST, Universitatea Politehnică din București;
• Seminar MODEXPO -De la idee și concept la transfer tehnologic în cercetarea științifică din textile-pielărie, Romexpo;
• The 5th International Conference on Advanced materials and Systems, ICAMS, București.

• PROIECTE

Promovarea femeii în sectorul textile-confecții –FEMTEXCONF

Contract nr. 10N/2009, Programul Nucleu 2009-2015 "Cercetarea-factor activ al inovarii in industria de textile-pielarie CERTEXPEL", proiect–PN 0910 04 08.
Obiectivul principal al acestui proiect este de a promova o mai buna integrare a dimensiunii de gen în oportunități de cariera stiințifică şi de afaceri pentru femeile din sectorul de textile –confecții, atât din mediul de cercetare şi invațământ cât şi din mediul economic şi al clusterelor.
De asemenea, proiectul îşi propune să ofere o perspectiva asupra conceptelor de gen şi abordare integratoare a dimensiunii de gen, având în vedere importanța luării în considerare a acestora pe piața muncii şi a pregatirii profesionale.

In cadrul proiectului au fost realizate acțiuni în urmatoarele 3 direcții, atât pentru mediul de cercetare şi invațamant cât şi pentru mediul economic şi al clusterelor din domeniul textile – confecții:
• Studiu de analiză şi diagnoză a implicării femeilor;
• Promovarea participării femeilor în cariera ştiințifică;
• Promovarea bunelor practici din sectorul textil.

Proiectul se aliniază viziunii strategice a European Research Area -ERA, adoptată în 2010, care stabilește drept obiectiv ca până în anul 2030, jumatate din totalul cadrelor ştiințifice, la toate disciplinele şi la toate nivelele sistemului ştiintific, să fie femei.

Rezultate:
- studiu de analiză și diagnoză a implicării femeilor din domeniul textile-confecții în mediul universitar si de cercetare;
- studiu de analiză și diagnoză a implicarii femeilor din sectorul textile-confecții în mediul de afaceri/ clustere;
- studiu privind promovarea participarii femeilor în cariera stiințifica din domeniul textile-confectii;
- 2 lucrari publicate în proceedings conferinte internaționale, 7 referate susținute la manifestari stiințifice, 2 postere.

Creșterea competitivității îintreprinderilor din textile – confecții și integrarea în clustere inovatoare – CLUSTEX

Contract nr. 26N/2016, Programul Nucleu 2009-2015 "Cercetarea-factor activ al inovării în industria de textile-pielărie CERTEXPEL", proiect–PN 163405 04
Obiectivul principal al proiectului a constat din dezvoltarea activității clusterelor inovatoare din industria de textile-confecții, prin elaborarea de direcții de acțiune strategice, cuprinzând soluții integrate de dezvoltare îi organizare flexibilă, prin elaborarea de analize, rapoarte și informări privind domeniul textil și privind entități precum clusterele și polii de competitivitate.
Totodată, proiectul a avut urmatoarele direcții de acțiune: interconectarea clusterelor pentru crearea de noi capacități industriale și noi competențe, atât la nivel național cât și european, promovarea inovării și a cooperării între clustere, internaționalizarea, susținerea activității clusterelor pentru accesarea de fonduri europene, prin dezvoltarea unui pachet de proiecte comune – Joint projects, în mod special în programe specifice clusterelor, dezvoltarea unui portal comun de colaborare al clusterelor din textile-confecții.

Scopul principal al proiectului a constat din susținerea competitivității clusterelor inovatoare din industria de textile-confecții, prin promovarea unei dezvoltări bazate pe inovare, realizarea unui climat de încredere și cooperare între membrii clusterelor, promovarea unui sistem relațional de instruire, informare, cooperare, atât între membrii clusterelor cât și între stakeholderii din sector, prin promovarea domeniului de textile-confecții și creșterea vizibilității textilelor românești pe piața națională și europeană, pentru a face față provocărilor în continuă schimbare datorate unei piețe dinamice și care traversează crize economice multiple.

Rezultate:
- Studiu privind industria de textile-confecții europeană - caracteristici, indicatori, tendințe de evoluție, strategii;
- Studiu privind industria de textile-confecții din România - caracteristici, indicatori economici, provocări, oportunități, obiective strategice;
- Studiu privind clusterele și polii de competitivitate din textile-confecții romțnești și internaționale, direcții de acțiune pentru creșterea competitivității;
- Portal al clusterelor și polilor de competitivitate din domeniul textile-confecții;
- Pachet de Joint projects în scopul accesării de programe specifice.

De asemenea, s-au derulat acțiuni în cadrul proiectului Gender, Science, Technology and Environment – GenderSTE, program COST Action TA 1201, consorțiul proiectului cuprinzând reprezentați ai mediului de cercetare, academic, ai mediului de afaceri și ai organizațiilor de femei din peste 30 de țări. Proiectul genderSTE are ca scop promovarea unei reprezentări echitabile a femeilor și o mai bună integrare a dimensiunii de gen țn cercetare și inovare.

Rezultate:
- Acțiuni de promovare a obiectivelor proiectului și a egalității de gen prin acțiuni de diseminare la un numar de peste 10 evenimente;
- Participare la Conferinta internațională EPWS (European Platform of Women Scientists) “New perspectives on Women Scientists Careers in Europe”.

ITA TEXCONF a coordonat în calitate de responsabil partener, proiectul cu titlul Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor și centrelor de cercetare aplicativă din România – implementarea unui model pilot pentru compartimentele de specialitate, contract nr. 10S/04.02.2015, finanțat în cadrul obiectivului specific „Dezvoltarea performanțelor activităților unităților de profil cercetare-dezvoltare” din cadrul Planului sectorial al Ministerului Educației și Cercetării Științifice - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. Consorțiul acestui proiect este format din: Universitatea Politehnică din Bucuresti – UPB (coordonator), INCD pentru Mecatronica și Tehnica Masurarii - INCDMTM București, INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP București, INCD pentru Inginerie Electrică – ICPE - CA București, Centrul de Informare Tehnologică CIT IRECSON București, Asociația Română de Transfer Tehnologic și Inovare – ARoTT.

Scopul acestui proiect constă în realizarea unui model pilot pentru funcțiunile de transfer și valorificare a rezultatelor din cercetare și a expertizei stiințifice și tehnice a institutelor și a centrelor de cercetare aplicativă din țara noastră, în vederea implementării prin compartimente specializate din structura acestora.

Activitatea « ITA TEXCONF » se va axa pe următoarele direcții:

Pe termen scurt și mediu Pe termen lung
• incubarea de IMM-uri din domeniul textil și conexe; • creșterea gradului de valorificare al rezultatelor cercetărilor în domeniu;
• atragerea de finanțări prin proiecte; • promovarea și dezvoltarea unui sistem relațional de instruire, informare și promovare în sectorul textil;
• integrarea în clustere și poli de competitivitate; • integrarea structurilor inovative românești la nivel european;
• crearea de grupuri de interes și parteneriate în domeniu; • dezvoltarea de baze de date din domeniul textil;
• transfer tehnologic inovativ catre IMM-uri. • dezvoltarea unui sistem interactiv de promovare a conceptului de centru incubator.

Prin activitatea desfășurată « ITA TEXCONF » urmărește:
- creșterea gradului de valorificare al rezultatelor cercetărilor în domeniul textil;
- incubare IMM domeniile textile-confecții și conexe;
- încurajarea dezvoltării sectorului privat prin inovare și transfer tehnologic;
- promovarea la nivel național și internaăional a produselor și tehnologiilor inovative din domeniul textil;
- transferul tehnologiilor inovative din domeniul textil către beneficiari, în special IMM-uri;
- formarea de resurse umane specializate în domeniul transferului de tehnologie, inovării etc;
- promovarea culturii inovării în INCDTP, a colaborării cu mediul de afaceri la nivel național.

• CONTACT

Pentru informaţii suplimentare sau despre modul în care firma dumneavoastră poate beneficia de serviciile incubatorului vă rugăm să ne contactaţi.
Persoana contact: Nedelcu Loreti - Director Incubator
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri « ITA TEXCONF »
Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.16
Tel. 021-340.49.28
Fax: 021-340.55.15
E-mail: loreta.nedelcu@incdtp.ro