Nr. crt.

INDICATORI  [1 OUTPUT]

VALOARE

1

Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei  afaceri

400

2

Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri, dintre care: femei

300

3

Număr de persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor

600

4

Număr de persoane care au participat la acţiuni de dezvoltare a competenţelor manageriale

600

5

Număr de participanţi la instruire – Formare Profesională continuă

800

6

Număr participanţi FSE – femei

600

 

Nr. crt.

INDICATORI [2 RESULT]

VALOARE

1

Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniţiază noi afaceri (%)

10

2

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – formare profesională continuă

2

3

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – formare profesională continuă

2

 

Nr. crt.

INDICATORI [ADIŢIONALI OUTPUT]

VALOARE

1

suporturi de curs distribuite gratuit

800

2

materiale de prezentare/informare

15

3

materiale didactice – training

14

4

materiale publicitate proiect

2000

5

echipamente pentru cursuri si

soft/licente

14

 

Nr. crt.

INDICATORI [ADIŢIONALI  REsULT]

VALOARE

1

domenii de competenţă

5

2

curricule de instruire

3

3

instrumente de lucru (schimb de bune practici, brkerage)

4

4

ghid de bună practică

1

 

Nr. crt.

GRUP ŢINTĂ

VALOARE

1

Angajaţi

600

2

Întreprinzători

400

3

Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă

100

4

Personal de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi şi IMM-uri

400