1. FORMAREA PROFESIONALA A ANGAJATILOR DIN INCDTP PRIN CURS  DE FORMARE DE FORMATORI IN ANTREPRENORIAT ORGANIZAT DE P1.


Subactivităţi:

1.1. Elaborare şi multiplicare suport de curs

1.2 Formare grup de cursanti

1.3 Desfasurare curs pe module si coaching:

M1- Introducere in antreprenoriat;

M2 - Scrierea unui plan de afaceri;

M3 - Investitii de capital;

M4 - Internet pe baza de investitii;

M5 - Crearea, administrarea si gestionarea IMM-ului.

1.4 Transfer de cunostinte la partenerul P1

1.5 Evaluare cunostinte si obtinere diplome de formatori in antreprenoriat

1.6. Elaborare documentatie pentru obtinerea de catre S a autorizatiei de furnizor de formare profesionala in antreprenoriat, de la CNFPA.

 

2. ATRAGEREA SI SELECŢIA  GRUPULUI TINTĂ LA PROGRAMELE  DE FORMARE

 

3. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE CĂTRE S, P3 ŞI P4 A UNEI CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE PRIVIND OPORTUNITĂTILE EXISTENTE  ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII  COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE  SI MANAGERIALE


Subactivităţi:

3.1. Elaborare si multiplicare materiale de prezentare /informare

3.2. Organizare seminar: “Antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile”, structurat pe: prezentarea POS DRU 2007 – 2013, cu accent pe domeniul de interventie 3.1.; identificarea si prezentarea, de catre manageri cu experinta, a unor povesti de succes; Best Practices – Schimb de experienta pe costuri – Invitat Speaker din Marea Britanie; dezbateri interactive pe probleme de interes ca: antreprenoriatul – o optiune de cariera, reincadrarea ocupationala a somerilor, solutii pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor si a microintreprinderilor etc.

3.3. Organizare work-shop structurat pe prezentari si dezbateri pe probleme de interes ale grupului tinta, referitoare la strategiile nationale si comunitare de dezvoltare a domeniului confectii textile; platforma europeana pentru textile confectii – EURATEX; produse si tehnologii inovatoare in domeniu; initierea de afaceri prin intermediul structurilor de tip spin-off.

4. FORMAREA ÎN SPRIJINUL INIŢIERII AFACERILOR ŞI A OCUPĂRII PE CONT PROPRIU, PRIN ORGANIZAREA DE CURSURI DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Subactivităţi:

4.1 Elaborare si multiplicare: suport de curs, formulare de inscriere disponibile atat la locatiile de desfasurare ale cursurilor cat si on-line; chestionare de feed-back

4.2 Planificarea sesiunilor de formare si examinare

4.3 Inscrierea cursantilor si formarea grupelor

4.4 Desfasurare curs de formare antreprenoriala sustinut de P2, pe module specifice:

M1 Model de afaceri si de strategie (analiza resurselor interne si a posibilitătilor de a dobandi resurse externe; analiza SWOT); M2 Organizarea si Productia (identificarea si definirea competentelor cheie; decizii make-or-buy; metode analitice si sintetice pentru luarea deciziilor; controlul costului si definirea preturilor);

M3 Analiza pietei si a competitorilor;

M4 Strategii si metode pentru dezvoltarea comertului si exportului (modalitati de dezvoltare strategiei comerciale; metode de penetrare pe piete externe);

M5 Control Financiar si Management (fundamentarea unui control bugetar corect si eficient; studii de fezabilitate pentru investitii; management financiar);

M6 Elaborare Plan de Afaceri (importanta structurarii planului de afaceri pentru antreprenor si stakeholders; elaborarea unui plan de afaceri – exemplu concret; plan de afaceri intern si pentru prezentare catre bănci si potentiali investitori);

4.5 Desfasurare curs de formare  antreprenoriala sustinut de formatori ai solicitantului certificati si monitorizati de partenerul P1, pe modulele prezentate la punctul I.3

4.6 Evaluarea competentelor dobandite si selectionarea celor mai bune planuri de afaceri

4.7 Analiza chestionarelor de feed-back in scopul elaborarii posibilelor imbunatatiri ale suportului de curs.

5.  ACTUALIZAREA CALIFICĂRILOR /COMPETENŢELOR PENTRU ANGAJATII MICRO-INTREPRINDERILOR SI AI IMM-URILOR ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DE NOI COMPETENTE, CU SCOPUL DE A GARANTA: DISEMINAREA INOVĂRII, O EFICIENTĂ MAI MARE SI CORELAREA CU CERINTELE PIEŢEI.

Subactivităţi:

5.1. Elaborare si multiplicare suporturi de curs; formulare de inscriere si chestionare de feed-back

5.2. Formarea grupurilor de cursanti

5.3. Desfasurare curs pe module:

M1 Management resurse umane;

M2 Politici economice;

M3 Marketing;

M4 Standardele - instrumente – in dezvoltarea economica si optimizarea performantei firmelor romanesti pe piata nationala si internationala.

5.4. Evaluarea competentelor cursantilor si analiza chestionarelor de feed-back in scopul elaborarii posibilelor imbunatatiri ale suportului de curs

6. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE A DEZVOLTA SI PROMOVA PARTENERIATE TRANSNAŢIONALE

Subactivităţi:

6.1 Organizarea de catre S,P1,P2 si P3 a doua brokeraje de idei pentru noi afaceri profitabile

6.2 Evaluarea si selectia celor mai bune propuneri in baza unor criterii stabilite de echipa care participa la implementarea proiectului

6.3 Organizarea a doua intalniri, transnationale, cu potentiali investitori in scopul prezentarii portofoliului de idei noi de afaceri.

6.4 Up-date cunostinte formatori din organizatia S.

7. INFORMARE, PUBLICITATE

Subactivităţi:

7.1. Anunturi de presa la demarare si finalizare proiect

7.2. Organizare de sesiuni de informare la demarare si finalizare proiect

7.3. Elaborare si multiplicare materiale de informare (pliante, brosuri)

7.4. Constructia si intretinerea unei pagini web dedicata proiectului in care se vor prezenta informatii privind: activitati, rezultate; calendarul intalnirilor; locatii si tematici ale manifestarilor si ale cursurilor de formare etc.

7.5. Elaborare Ghid de Bune Practici care va cuprinde: analiza SWOT a domeniului; povesti de succes; solutii manageriale pentru dezvoltarea afacerilor; link-uri utile; formatori acreditati etc.

8. MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI ACHIZITII ECHIPAMENTE SI SERVICII

Subactivităţi:

8.1. Elaborarea anuala a raportului de audit financiar

8.2. Elaborarea trimestriala a documentelor de raportare

8.3. Organizare de analize periodice cu partenerii implicati in proiect

8.4. Achizitii de echipamente si servicii.