ANEXA 2

ACTIVITATEA STIINTIFICA
Aplicanta/ul _______________________________________

I. Lucrari publicate:
1. Articole publicate în reviste internationale cotate ISI
a. ...
b. ...
2. Articole publicate în reviste neindexate ISI dar indexate în Baze de date internationale (BDI)
a. ...
b. ...
3. Articole publicate în volumele conferintelor internationale
a. ...
b. ...
4. Articole publicate in volumele conferintelor nationale
a. ...
b. ...
5. Articole publicate în reviste românesti recunoscute de CNCSIS - categoria B/B+
a. …
b. …
6. Carti/capitole de carte publicate în edituri din tara
a. …
b. …
7. Carti/capitole de carte publicate în edituri din strainatate
a. …
b. …

II. Lucrari comunicate
1. la manifestari stiintifice internationale
a. …
b. …
2. la manifestari stiintifice nationale
a. …
b. …

III. Propuneri de brevete de inventie /brevete de inventie acordate (titlul, nr. dosar /nr. brevet)
1. …
2. …

IV. Proiecte de cercetare
1. Proiecte de cercetare câstigate în calitate de director de proiect (titlu/valoarea în lei sau euro dupa caz)
a. …
b. …
2. Proiecte de cercetare câstigate în calitate de membru în echipa de cercetare (titlu/valoare în lei sau euro dupa caz)
a. …
b. …

V. Stagii de cercetare efectuate în strainatate
1. …
2. …

VI. Realizari de exceptie (premii, diplome speciale)
1. …
2. …


Data ______________


Aplicant
Nume si prenume ________________________________
Semnatura _____________________________________