ANEXA 1


Domnule Rector,

Subsemnata/ul _____________________________________________________ va rog sa îmi aprobati înscrierea pentru competitia de selectie a cercetatorilor postdoctoranzi, din care va face parte grupul tinta al proiectului "Programe postdoctorale în avangarda cercetarii de excelentaîn Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative", pentru scoala Postdoctorala "Economia transferului de cunoastere în dezvoltarea durabila si protectia mediului".

Mentionez urmatoarele:
Anul obtinerii titlului de doctor__________________________________________________________________
Domeniul de doctorat__________________________________________________________________________
Titlul tezei de doctorat_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tema de cercetare postdoctorala propusa _________________________________________________________
Domeniul de cercetare postdoctorala _____________________________________________________________
Anexez urmatoarele documente:
1. Cerere de înscrierea pentru competi?ia de selec?ie
2. Copie dupa BI / CI
3. Copie legalizata dupa diploma de doctor
4. Copie legalizata dupa diploma si foia matricola de licenta si master
5. CV
6. Activitatea stiintifica
7. Recomandarea conducatorului de doctorat
8. Proiectul de cercetare stiintifica postdoctorala

Data
__________________


Solicitant,
Nume si prenume_______________
Semnatura_____________________