Nr.crt.
INDICATORI [1 OUTPUT]
VALOARE
1
Nr. de doctoranzi sprijiniti
0
2
Numarul de scoli doctorale asistate financiar - programe doctorale
2
3
Numarul de cercetatori asistati financiar - cercetare post doctorala
32

 

Nr.crt.
INDICATORI [2 RESULT]
VALOARE
1
Ponderea doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor (%)
0
2
Numarul de lucrari stiintifice prezentate - programe doctorale
0
3
Numarul de lucrari stiintifice prezentate - cercetare post doctorala
9
4
Numarul de lucrari stiintifice publicate - programe doctorale
0
5
Numar de lucrari stiitifice publicate - cercetare post -doctorala
9
6
Numar de doctoranzi care au obtinut titlul de doctor - programe doctorale
0
7
Rapoarte de cercetare validate de Consiliile Universitatilor - cercetare post doctorala
2
8
Parteneri transnationali implicati în proiect - programe cercetare post doctorala
1

 

Nr.crt.
INDICATORI ADITIONALI [OUTPUT]
VALOARE
1
Suporturi de curs distribuite gratuit
30
2
Materiale de prezentare/informare
5
3
Materiale didactice - training
10
4
Materiale publicitate proiect
100
5
Echipamente pentru cursuri si soft/licente
14

 

Nr.crt.
INDICATORI ADITIONALI [RESULT]
VALOARE
1
Domenii de competenta
3
2
Curricule de instruire
2
3
Instrumente de lucru (schimb de bune practici)
2

 

Nr.crt.
GRUP TINTA
VALOARE
1
Cercetari postdoctorat
32
2
Personal din cadrul scolilor doctorale si graduale
0
3
Personal implicat in elaborarea politicilor in invatamantul superior, cercetare stiintifica si sisteme postdoctorat
0