1. DIVERSIFICAREA FORMELOR DE PREGATIRE PENTRU ABSOLVENTI DE DOCTORAT SI CERCETATORI CU TITLUL STIINTIFIC DE DOCTOR PRIN PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA DE DISCIPLINE SI CURRICULE DE FORMARE PROFESIONALA POST-DOCTORALA FLEXIBILE, ADAPTABILE CERINTELOR CERCETARII STIINTIFICE DIN DOMENII PRIORITARE DE VARF.


- Subactivitati:

1.1 Stabilirea curriculei de formare profesionale

1.2 Elaborarea de catre P1 si P2 a curriculei de cursuri postdoctorale pe module specifice domeniilor de activitate în sistem e-learning;


Programul activitatilor didactice:

semestrul I: 15 februarie 2011 - 31 mai 2011;
semestrul II: 15 septembrie 2011 - 14 ianuarie 2012;
semestrul III: 01 martie 2012 - 14 iunie 2012)

1.3 Elaborarea documentatiei în vederea acreditarii ARACIS pentru sustinerea programelor postdoctorale dezvoltate

Partener 1 - Academia de Studii Economice

Nr.crt.
Cursuri
Total ore
Din care:
Cursuri
Seminarii
SEMESTRUL 1
1
Economia bazata pe cunoastere
42
28
14
2
Gandirea si economia progresului tehnic
42
28
14
3
Dreptul proprietatii intelectuale
28
28
-
4
Transferul de cunoastere in comunicarea sociala
42
28
14
TOTAL I
154
112
42
SEMESTRUL II
1
Economia si managementul transferului de cunoastere
42
28
14
2
Dezvoltare durabila
42
28
14
3
Protectia mediului
42
28
14
4
Managementul de proiecte CDI
42
28
14
TOTAL II
168
112
56
SEMESTRUL III
1
Practica/Proict CDI/ Proiecte cercetare
120
-
120
2
Cercetari cantitative + Cercetari Calitative
56
56
-
TOTAL III
176
56
120
TOTAL GENERAL
498
280
218

Partener 2 - Universitatea din Oradea

Nr.crt.
Cursuri
Total ore
Cursuri
SEMESTRUL I
1
Modelarea si simularea sistemelor
30
30
2
Tehnici informatice utilizate in ingineria electrica
30
30
3
Sisteme de baze de date avansate
30
30
4
Proiectarea sistemelor orientate pe obiecte utilizand sabloane de proiectare
30
30
5
Tehnologii multimedia si arhitecturi orientate internet
30
30
TOTAL I
150
150
SEMESTRUL II
1
Concepte avansate de sisteme de operare
30
30
2
Tehnologii inovative in procesarea materialelor
30
30
3
Sisteme avansate in procesele de productie
30
30
4
Sisteme avansate de descoperire a cunostintelor din bazele de date
30
30
5
Dezvoltarea aplicatiilor timp real - concepte avansate
30
30
TOTAL II
150
150
SEMESTRUL III
1
Dezvoltarea aplicatiilor software utilizand platforma NET
30
30
2
Sisteme performante de procesare electrotermica a materialelor
30
30
3
Medii de dezvoltare si framework-uri utilizate in dezvoltarea aplicatiilor software
30
30
4
Managementul proiectelor de cercetare
30
30
5
Managementul securitatii informatiei
30
30
TOTAL III
150
150
TOTAL GENERAL
450
450

2. Sustinerea cercetatorilor pentru a se implica in cercetarea post-doctorala, prin 5 burse oferite de partenerul transnational P3, dupa cum urmeaza: inovare, marketing de lux, marketing sportiv, economie si IT.

2.1. Selectia bursierilor functie de expertiza in domeniu si compatibilitatea cu oferta de formare a institutiei gazda

2.2. Acordare de sprijin financiar pentru bursierii acceptati

3. Sustinere financiara a cercetatorilor post-doctoranzi din organizatiile S, P1 si P2 in vederea participarii la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarilor, prin:

3.1. Elaborare referate in vederea participarii la manifestari internationale specializate

3.2. Selectionarea referatelor, de catre comitetul de recenzie stiintifica din echipa de implementare

3.3. Transmiterea referatelor la organizatorii manifestarilor

3.4. Sprijin financiar pentru participantii selectionati de organizatori in vederea sustinerii referatelor la manifestari

4. Formarea si perfectionarea persoanelor din grupurile tinta (S, P1 si P2) prin cursuri sustinute de partenerul transnational P3 in cadrul programelor pilot de pregatire post-doctorala, pe urmatoarele module:

M1. Inovare;

M2. Marketing de lux;

M3. Marketing sportiv;

M4. Economie

5. Organizarea de catre P1 de sesiuni specifice de formare care au ca tematica dezvoltarea durabila si protectia mediului pentru grupurile tinta.

6. Schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte.

6.1. Identificarea de universitati din tara si strainatate in scopul organizarii de schimburi de bune practici si vizite de studiu
6.2. Participarea a 9 pers./pr. la schimburi de bune practici si vizite de lucru in scopul implicarii in proiecte de cercetare comune si dezvoltarea de programe post-doctorale de tip Joint Degrees

6.3. Organizarea de seminarii si conferinte in scopul diseminarii rezultatelor proiectului

7. Dezvoltarea si implementarea de catre P2 a instrumentelor si solutiilor sofware pentru programele de studii/cercetare post-doctorale

8. Initierea si dezvoltarea de catre P1 si P2 a activitatilor de tutoriat si indrumare pentru cercetatorii post-doctoranzi pe parcursul programelor pilot post-doctoral

9. Informare, publicitate. Activitatile se vor desfasura de catre toti partenerii, pe toata perioada proiectului, in conformitate cu regulamentele europene, astfel incat sa se asigure vizibilitatea, transparenta si promovarea eficienta a proiectului

Subactivitati:
9.1. Anunturi de presa la demarare si finalizare proiect;
9.2. Organizare de sesiuni de informare la demarare si finalizare proiect;
9.3. Editarea de materiale de informare;
9.4. Constructia si intretinerea unei pagini web dedicata proiectului in care se vor prezenta informatii privind: activitati; rezultate; calendarul activitatilor; module de curs; link-uri utile etc.

10. Managementul proiectului si achizitii de echipamente si servicii de catering.

¢ Activitatile vor fi desfasurate pe tot parcursul derularii proiectului si vor cuprinde:
10.1 Elaborarea anuala a raportului de audit financiar;
10.2 Elaborarea trimestriala a documentelor de raportare;
10.3 Organizare de analize periodice cu partenerii implicati in proiect;
10.4 Achizitii de echipamente si servicii.