ANEXA 1

Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara nr.1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie: 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"
Titlul proiectului: Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative
Cod Contract: 56287
Beneficiar: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/56287

ANUNT privind organizarea concursului de recrutare si selectie pentru ocuparea locului vacant de la Scoala Postdoctorala
In conformitate cu DECIZIA NR. 258/13.12.2010, se organizeaza concursul de recrutare si selectie pentru ocuparea locului ramas vacant, pentru domeniul de recrutare si selectie IT/Inginerie Electrica.

Sprijinul financiar consta în:
- Conferinte în strainatate;
- Sesiuni stiintifice, în tara;
- Practica în strainatate;
- Burse (3 semestre).

Numar locuri: 1

Durata proiectului : 36 luni.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
- sa nu fi beneficiat de alte burse postdoctorale din fonduri publice sau din burse FSE;
- sa aiba titlul de doctor in stiinte IT, inginerie electrica si inginerie industriala, obtinut dupa anul 1999, conform criteriilor stabilite afisate pe site-ul dedicat proiectului **;
- sa aiba cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, conversatie);
- sa semneze un acord prin care se obliga sa participe la toate activitatile prevazute pentru grupul tinta, in cadrul proiectului si sa raspunda financiar in caz ca nu respecta clauzele din acord.

Detalii suplimentare privind inscrierea si procesul de evaluare gasiti aici
LISTELE FINALE DE CANDIDATI
Lista finala candidati - Academia de Studii Economice Bucuresti - Centrul de Cercetari Analize si Politici Regionale - aici

Lista finala candidati - Universitatea din Oradea - aici

ANUNT SUPLIMENTARE GRUP TINTA
Grupul tinta aferent Scolii Postdoctorale ”Economia Transferului de Cunoastere în Dezvoltarea Durabila si Protectia Mediului” a fost suplimentat cu 3 locuri, conform Deciziei nr. 100/13.10.2010 emisa de catre directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP. Aceste locuri vor fi ocupate de primii 3 candidati aflati în lista candidatilor în asteptare, lista postata pe site în data de 12.10.2010
ANUNT MODIFICARE ORAR ACTIVITATI DE SELECTIE SI CONTRACTARE
INCDTP anunta modificarea orarului activitatilor de selectie si contractare a grupului tinta. Pentru informatii, va rugam accesati Decizia 95 / 07.10.2010.

-------------------------------

Lista admitere candidati - Academia de Studii Economice Bucuresti - Centrul de Cercetari Analize si Politici Regionale - aici

Lista admitere candidati - Universitatea din Oradea - aici

Contestatiile pot fi depuse în scris, în termenele prevazute în calendarul de selectie aprobat de beneficiarul finantarii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP din Bucuresti, str. Lucretiu Patrascan, nr.16, et.1, Camera Secretariat, Sector 3, Bucuresti si publicat pe pagina www.scoalapostdoctorala.ase.ro. Rezultatele obtinute în urma solutionarii contestatiilor sunt definitive”.
ANUNT

privind organizarea concursului de recrutare si selectie a candidatilor participanti la programul de studii postdoctorale, in cadrul proiectului: "Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative", derulat in baza contractului de finantare POSDRU/89/1.5/S/56287, incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" (AMPOSDRU) si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, in calitate de Solicitant.

Obiectivul general al proiectului, desfasurat in parteneriat cu Academia de Studii Economice - Centrul de Cercetari, Analize si Politici Regionale - Bucuresti, Universitatea din Oradea si ESSEC Business School Paris, vizeaza dezvoltarea cadrului institutional, organizational si financiar care sa asigure cresterea implicarii membrilor grupului tinta in activitati de cercetare postdoctorala din domenii prioritare de varf. Implementarea proiectului va conduce la dezvoltarea a doua programe postdoctorale: unul in cadrul Academiei de Studii Economice, iar celalalt in cadrul Universitatii din Oradea.
Durata proiectului este de 36 luni.

Domenii de recrutare si selectie: - IT/Inginerie Electrica;- Economie; - Textile/Pielarie

În cadrul proiectului, va fi acordat sprijin financiar pentru un numar de 32 de cercetatori, constând în: - Conferinte în strainatate; - Sesiuni stiintifice, în tara ;- Practica în strainatate; - Burse (3 semestre).

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
- sa nu fi beneficiat de alte burse postdoctorale din fonduri publice sau din burse FSE;
- sa aiba titlul de doctor in stiinte, obtinut dupa anul 1999, conform criteriilor stabilite afisate pe site-ul dedicat proiectului **;
- sa aiba cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, conversatie);
- sa semneze un acord prin care se obliga sa participe la toate activitatile prevazute pentru grupul tinta, in cadrul proiectului si sa raspunda financiar in caz ca nu respecta clauzele din acord.

Fiecare candidat va depune un dosar avand urmatorul continut:
" Cerere de inscriere (ANEXA 1)*;
" Copie dupa BI/CI;
" Copie dupa cartea de munca;
" Copie legalizata dupa diploma de licenta si/sau master si dupa foaia matricola;
" Copie legalizata dupa diploma doctor in domeniile mentionate anterior,
" CV (europass) in limba romana si in limba engleza;
" Activitate stiintifica (ANEXA 2)* si lista in limba engleza a publicatiilor considerate a fi relevante;
" Recomandarea conducatorului de doctorat si din partea angajatorului (daca este cazul);
" Propunere proiect de cercetare stiintifica postdoctorala (ANEXA 3)* in limba romana si in limba engleza.
*anexele se pot descarca de la adresa www.certex.ro; http://ccapr.ase.ro/ProiecteInDerulare.aspx; http://electroinf.oradea.ro/facultate/research/posdru56287/index.html

Evaluarea si selectia candidatilor se va face in baza urmatoarelor criterii:
- relevanta si originalitatea continutului stiintific al propunerii de proiect;
- articole publicate in reviste internationale cotate ISI;
- articole publicate in baze de date internationale (BDI);
- experienta in calitate de manager de proiect sau/si membru in colective de cercetare in cadrul programelor nationale si internationale de CDI.

Termenul limita de depunere a dosarelor, în 2 exemplare (inclusiv în format electronic) este 02.08.2010, ora 16.00.

Pentru inscrierea in procesul de recrutare, candidatii vor depune dosarele, cu specificarea optiunilor pentru cele doua scoli postdoctorale, in ordinea preferintelor, in format electronic, la adresa de e-mail: certex@ns.certex.ro, iar in format fizic, dosarele pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin posta (data limita a postei 02.08.2010), la sediul Solicitantului: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, din strada Lucretiu Patrascanu nr.16, Sector 3, Bucuresti.

Persoana de contact: dr.ing.Emilia Visileanu, tel.0213404928, fax: 0213405515, e-mail: certex@ns.certex.ro

ANEXA 2
ANEXA 3
Titlu proiect: "Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative
POSDRU/89/1.5/S/56287
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect implementat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - INCDTP in parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucuresti
- Centrul de Cercetari, Analize si Politici Regionale, Universitatea din Oradea si ESSEC BUSINESS SCHOOL