Titlul proiectului: Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/56287

Perioada de desfasurare: 1.04.2010 - 31.03.2013

Valoare proiect: 8006579,53 lei din care:

Finantare nerambursabila: 7655562.67 lei

SOLICITANT:
PARTENERI:
Activitati

Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara nr.1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"

Domeniul major de interventie: 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane: Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

OIPOSDRU

OBIECTIVE SPECIFICE:

¢ proiectarea si dezvoltarea de noi discipline si curricule de formare profesionala postoctorala flexibile, adaptabile cerintelor cercetarii stiintifice din domenii prioritare de varf, respectiv: tehnologiile societatii informationale, materiale, produse si procese inovative;

¢ adaptarea, orientarea si corelarea continutului curriculei de formare postdoctorala cu cerintele mediului economic;

¢ dezvoltarea retelelor intre universitati si centre/institute de cercetare precum si consolidarii interferentelor dintre invatamantul superior, cercetare si mediul de afaceri prin cresterea sustinuta a gradului de profesionalizare /informatizare a pregatirii postdoctorale;

¢ incurajarea si dezvoltarea programelor de studii postdoctorale de tip Joint Degrees (bazate pe joint curricula) intre universitati din tara si strainatate in scopul implicarii in proiecte comune de cercetare;

¢ dezvoltarea schimbului de bune practici cu universitati performante din tara si strainatate;

¢ initierea si dezvoltarea de activitati de tutorat si indrumare pentru cercetatorii post-doctoranzi pe parcursul programului post-doctoral.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Indicatori
Rezultate
Calendarul activitatilor
Noutati
Anunturi
Concurs selectie si
recrutare grup tinta
Stiri / Evenimente
Titlu proiect: "Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative
POSDRU/89/1.5/S/56287
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect implementat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - INCDTP in parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucuresti
- Centrul de Cercetari, Analize si Politici Regionale, Universitatea din Oradea si ESSEC BUSINESS SCHOOL

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.