Topice
ACASA > Topice
 
Obiectivele conferintei:

1. Schimb de bune practici privind abordarea cercetarii de performanta;
2. Oportunitati de deschidere a noi perspective si directii de cercetare-dezvoltare-inovare pentru industria de textile-confectii si industria de pielarie-incaltaminte;
3. Dezvoltarea oportunitatilor de colaborare multi-disciplinara, transfer tehnologic si atragerea de finantari prin proiecte comune in domeniul textile-pielarie;
4. Dezvoltarea de noi retele si clustere in domeniu;
5. Mentinerea si cresterea competitivitatii in mediul concurential al economiei de piata;
6. Oportunitati de instruire in domeniul antreprenoriatului;
7. Stimularea cererii pentru cercetare- dezvoltare - inovare prin participarea efectiva la aceasta manifestare a specialistilor din mediul industrial si din invatamantul superior.

Intalnirea cercetatorilor din INCDTP cu personalul tehnic de specialitate din IMM-urile partenere in proiectele de cercetare, precum si cu cei din IMM-urile potential partenere in asemenea proiecte, isi fixeaza ca obiective urmatoarele:
1. Prezentarea, dezbaterea si diseminarea rezultatelor cercetarilor efectuate in proiectele nationale si internationale, pe tematicile finantate de MECTS si de programele europene privind tehnologii inovative pentru industria de textile - pielarie, tehnologii ecologice, valorificare deseuri, proiectarea si realizarea articiolelor „smart”, cu proprietati multifunctionale, reglementari privind adoptarea acquis-ului comunitar etc.
2. Prezentarea de noi propuneri de proiecte integrate, astfel incat participarea specialistilor din IMM-uri sa asigure adaptabilitatea rapida la necesitatile tehnice, economice, ecologice si de competitivitate ale unitatilor industriale. In acest fel se vor atrage noi beneficiari/parteneri si se va largi aria de aplicare a proiectelor propuse.
3. Cunoasterea celor mai noi realizari si tendinte pe plan mondial in domeniile: protectia mediului si sanatatii consumatorilor, tehnologii noi performante de prelucrare a produselor textile si din piele si noi directii de cercetare in acord cu cele ale UE.
4. Dezbaterea in vederea identificarii unor noi directii si forme de colaborare intre institut, IMM-uri si universitati. Aceste dezbateri se vor face in cadrul work-shop-ului organizat in cadrul manifestarii stiintifice.

top    
ACASA > Topice