http://www.certex.ro/images/bullet1.gifObiectivul proiectului: Dezvoltarea modelului functional al unor haine ESD din fire cu miez conductor tricotate bistrat

http://www.certex.ro/images/bullet1.gif Rezumat Depunere
http://www.certex.ro/images/bullet1.gif Obiective generale:
- crearea unei structuri la nivel naţional pentru evaluarea confortului la purtare a îmbrăcămintei prin teste de laborator. Evaluarea confortului la purtarea îmbrăcămintei va fi utilă atât în activitatea de cercetare cât şi agenţilor economici care activează în sectorul textile-confecţii;
- modernizarea şi completarea infrastructurii de cercetare, care să permită participarea INCDTP la programe internaţionale de cercetare.

http://www.certex.ro/images/bullet1.gif Etape de realizare:
Etapa I: Simulari ale prorietatilor straturilor active pentru diferite fibre si o tipologie bistrat predefinita
Etapa II: Cercetari asupra influentei tehnologiei de tricotare bistrat asupra descarcarii electrostatice
Etapa III: Realizarea structurilor bistrat cu proprietati predefinite
Etapa IV: Realizarea planului de transfer tehnologic. Diseminarea rezultatelor

http://www.certex.ro/images/bullet1.gifRezultate estimate:
• Creșterea vizibilității naționale și internaționale a partenerilor consorțiului prin publicarea de articole și brevete și participarea la manifestari stiintifice.
• Dezvoltarea resursei umane prin îndeplinirea unor sarcini specifice proiectului.
• Încurajarea partenerilor de a aplica la instrumentele financiare europene, cum ar fi Programul FP7.
• beneficii pentru intreprinderile implicate (vizibilitate, noua gama de produse, dezvoltarea resurselor umane, participare în competițiile europene).
Proiectul va fi finalizat cu Model experimental echipament pentru protectie electrostatica.