Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Responsabil

Contact

Coordonator Institutul National de  Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie

CERTEX

Pr. Dr. Ing. Eftalea Carpus

eftalea.carpus@certex.ro

P1 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi

TUIASI

S.l.dr.ing. Mihai Penciuc

mpenciuc@tex.tuiasi.ro

P2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA

INCDIE ICPE-CA

Ing. Gabriela Telipan

gabriela.telipan@icpe-ca.ro

P3 Tanex SRL

TANEX

ing.Gheorghe Enache

gheorghe.enache@tanex.ro


Lista de personal completa o gasiti aici