Prin obiectivele general, specifice si masurabile ale acestui proiect (în acord cu politica guvernamentala de dezvoltare soci-economica, de aderare la UE) se obtin urmatoarele tipuri de interferente:
Impact stiintific si tehnic prin:
-facilitarea dezvoltarii si corelarii activitatior CDI în domenii tehnico-stiinttfice (INCDTP, INCDIE), universitare (UAV, UPB);
-optimizarea schimbului de cunostinte în cadrul comunitatii S/T, crearea retelelor de inginerie convergenta, scapacitatii proprii de proiectare dezvoltare de produs;
Impact economic si social prin: cresterea competitivitatii, dezvoltarea economica durabila a agentilor economici care fac/vor face parte din retea; activitati ce contribuie la integrarea in spatiul economico-social al UE; extinderea/consolidarea relatiilor de cooperare între institute de cercetare, agenti economici si universitati, activitati ce contribuie la integrarea in sptiul european de cercetare ERA;adaptarea /dezvoltarea planului de învatamânt de profil cu noi domenii de specialitate; conditii mai bune de muncA/ performanta si viata; valorificarea potentialului de cercetare (consortiu, retea, platforma tehnologica),
Impact asupra mediului prin: atingerea standardelor internattonale de calitate, mediu; crearea de locuri de munca prin utilizarea eficienta a capacitatilor existente si prin demonstrarea necesitatii redeschiderii intreprinderilor de profil. Prin obiectivele general, specifice si masurabile ale acestui proiect (în acord cu politica guvernamentala de dezvoltare soci-economica, de aderare la UE) .

 

actualizat 5.02.2007